Elevforeningens vedtægter nedlægges…

På gårsdagens generalforsamling – samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling – blev forslaget om nedlæggelse af elevforeningen enstemmigt godkendt. Dette betyder at elevforeningens vedtægter, samt den hidtidige bestyrelses virke, øjeblikkeligt er ophørt.

Nordborg Slots Efterskoles Elevforening genopstår i stedet som en sammenslutning af afgangselever ved Nordborg Slots Efterskole.

Sammenslutningen administreres direkte under Nordborg Slots Efterskole. Efterskole vil desuden ansætte en lille håndfuld NSE-ambasadører, som bl.a. vil varetage de praktiske opgaver i relation til sammenslutningens løbende drift og aktiviteter.

Efterskolen vil ligeledes løbende og efter behov, opslå aflønnede medhjælperstillinger til efterskolens aktiviteter (f.eks. introaktiviteter, rejser mv.), som kan ansøges af alle efterskolens tidligere afgangselever.