Dagsordenen til vores stiftende generalsforsamling ligger nu under “arrangementer”.